Για την πρόωρη εκσπερμάτιση

Για τα περισσότερα ζευγάρια η πρόωρη εκσπερμάτιση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, διότι δημιουργεί εκνευρισμό και δυσαρέσκεια. Κάποιες φορές το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, που ο άνδρας εκσπερματίζει πριν καν διεισδύσει στον κόλπο. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι καταστροφικό για την αυτοεκτίμησή του. Αλλά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό και δυσάρεστο και για τη σύντροφό του, ιδίως αν επιθυμεί να μείνει έγκυος.

Οι μελέτες για τα αίτια του προβλήματος δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ωστόσο, είναι πλέον ξεκάθαρο πως το άγχος έχει σημαντική επίδραση στο πρόβλημα. Εντούτοις, παρά το ότι δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει τα ακριβή αίτια, έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με διάφορους τρόπους ανάλογα με την βαρύτητα και τα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου ή ζευγαριού. Στα πλαίσια της θεραπείας, ο άνδρας και αργότερα το ζευγάρι εκπαιδεύονται σε κάποιες ασκήσεις που βοηθούν στο να αυξηθεί ο έλεγχος που ασκείται πάνω στην εκσπερμάτιση. Το ζευγάρι πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα ασκήσεων, που “κόβεται και ράβεται” στις δικές του ανάγκες.

Οι ασκήσεις γίνονται στο σπίτι του ζεύγους, και κατά την διάρκεια των συνεδριών ο ειδικός αξιολογεί την πορεία, επιλύει τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να μπορέσει το ζευγάρι να φτάσει στον επιθυμητό στόχο. Οι ασκήσεις έχουν χαμηλά ποσοστά επιτυχίας όταν γίνονται χωρίς τη συστηματική καθοδήγηση από ειδικό. Ο ειδικός, σε κάποιες περιπτώσεις, θα εκτιμήσει και την ανάγκη για φαρμακοθεραπεία, που κάποιες φορές μπορεί να συνοδεύσει το πρόγραμμα των ασκήσεων.