Συχνότητα συνεδριών

Είτε έχετε πρόβλημα στη σχέση σας, είτε στη σεξουαλική σας ζωή, είτε και στα δύο, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού Στην πρώτη συνάντηση, που συνήθως διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα, θα σας παρέχω βασική ενημέρωση για το πρόβλημα που σας απασχολεί.Μετά την πρώτη συνεδρία, μπορούμε να προγραμματίσουμε επόμενες συναντήσεις, στις οποίες θα σας παρέχω αναγκαίες γνώσεις αλλά και τεχνικές για την αντιμετώπιση του προβλήματός σας. Το ακριβές περιεχόμενο των συνεδριών μας θα καθοριστεί από τα χαρακτηριστικά του προβλήματός σας και τη θεραπευτική στρατηγική που θα έχετε επιλέξει. Τον πρώτο καιρό, οι συναντήσεις μας θα γίνονται ανά 15 μέρες και η κάθε μία θα διαρκεί περίπου μία ώρα. Καθώς ανακουφίζεστε από το πρόβλημα, οι συναντήσεις μας θα γίνονται πιο αραιά (1 φορά το μήνα, 1 φορά το δίμηνο κλπ.).