Συνεδρίες στο γραφείο μου

100 Μικρές Σεξουαλικές Αλήθειες

Το γραφείο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε:

  1. Να ενθαρρύνεται η διακριτικότητα, (δε θα συναντήσετε άλλον ασθενή στον χώρο αναμονής).
  2. Να γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων που διευκολύνουν τη θεραπεία.
  3. Να παρέχεται στους ασθενείς ένας σύγχρονος και άνετος χώρος συνεδριών.