Η πρώτη συνεδρία

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα και συνήθως απαρτίζεται από 3 τμήματα:

  • τη λήψη του ιστορικού σας,
  • την παροχή πληροφόρησης,
  • και το σχεδιασμό της θεραπευτικής στρατηγικής.

Αρχικά, είναι αναγκαίο να ακούσω το πρόβλημά σας και να σκιαγραφήσω το προφίλ σας. Αν έρθετε με τον ή τη σύντροφό σας, μπορούμε να μοιράσουμε τον χρόνο ώστε να μιλήσω με τον καθένα σας ατομικά και αμέσως μετά με τους δύο μαζί. Αυτό θα μου δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσω και κάποια από τα χαρακτηριστικά της σχέσης σας. Στην περίπτωση που το ιατρικό σας ιστορικό παρέχει ενδείξεις για την ανάγκη ιατρικών εξετάσεων, π.χ. εκτίμηση ουρολογική, γυναικολογική ή ορμονική, θα σας προτείνω να επισκεφτείτε την κατάλληλη ιατρική ειδικότητα. Κατά την ολοκλήρωση του ιστορικού, θα πρέπει να έχω διασαφηνίσει το πρόβλημα και τις ανάγκες σας.

Στη συνέχεια θα σας δώσω βασική ενημέρωση για το πρόβλημα που σας απασχολεί. Αρκετοί που με επισκέπτονται δεν χρειάζονται περαιτέρω συναντήσεις μαζί μου, αφού κάποια προβλήματα απαιτούν μικρό βαθμό δικής μου παρέμβασης.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τη πρώτη συνεδρία, σχεδιάζουμε μαζί το θεραπευτικό πλάνο και το περιεχόμενο των επόμενων συνεδριών, ώστε να σας παρέχω γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημά σας. Χαρακτηριστικό των θεραπευτικών στρατηγικών είναι ότι εστιάζουμε στο πρόβλημα όπως το βιώνετε σήμερα, καθώς και σε τεχνικές επίλυσής του.