Θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας - Τα κάτω, πάνω

Δείτε και μάθετε από το infographic για τις θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας. Οι σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες είναι τα φάρμακα από το στόμα, οι ενδοπεϊκές ενέσεις, τα κρουστικά κύματα και οι πεϊκές προθέσεις.

Θεραπείες στυτικής δυσλειτουργίας - Τα κάτω, πάνω