Δυσκολία Εκσπερμάτισης

Αρκετά συχνά συμβαίνει να δυσκολεύεται κάποιος να εκσπερματίσει ή τελικά να μην εκσπερματίζει, παρά το ότι η στύση του είναι ικανοποιητική.

  • Κάποιοι άνδρες μπορούν να εκσπερματίσουν όταν η σύντροφός τους τούς κάνει στοματικό σεξ ή με το χέρι τους, αλλά όχι όταν βρίσκονται μέσα στον κόλπο.
  • Κάποιοι εκσπερματίζουν μόνο κατά την αυτοϊκανοποίηση και κάποιοι μόνο στον ύπνο τους.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβλημα συμβαίνει σε κάθε σεξουαλική επαφή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει μόνο με συγκεκριμένη σύντροφο.
  • Επίσης, κάποιοι άνδρες δεν έχουν μπορέσει να εκσπερματίσουν ποτέ και το πρόβλημα έχει μια πιο γενικευμένη μορφή.

Οι δυσκολίες στην εκσπερμάτιση σπάνια έχουν οργανική αιτιολογία.

Συνήθως το πρόβλημα εμφανίζεται σε άντρες που έχουν ζήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς σχέση και που, ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος της σεξουαλικής τους δραστηριότητας περιοριζόταν στην αυτοϊκανοποίηση.

Αυτό συχνά έχει σαν αποτέλεσμα να "μαθαίνει" κανείς να φτάνει στην κορύφωση μέσα από τεχνικές, που δύσκολα μπορούν να αναπαραχθούν με τη διείσδυση στον κόλπο της γυναίκας. Η θεραπεία σε αρκετές περιπτώσεις είναι σύντομη και εστιάζει σε τεχνικές που βοηθούν τον άνδρα να αυξάνει τη διέγερσή του κατά την επαφή με τη σύντροφό του.