Βίντεο Παρουσιάσεις

Σεξ και αναπηρία

Μία παρουσίαση που απευθυνόταν σε επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσει και να τους παρέχει βασική ενημέρωση στις σεξουαλικές ανάγκες των αναπήρων. (2009)

Σεξ στους ηλικιωμένους

Μια παρουσίαση που απευθυνόταν σε επαγγελματίες υγείας προκειμένου να παρουσιάσει δεδομένα για τη σεξουαλικότητα των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών.(2009)

Διαταραχές ταυτότητας φύλου και άλλα

Μια παρουσίαση στα πλαίσια της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας στο να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχωρίζουν τρεις καταστάσεις (διαταραχή ταυτότητας φύλου, τρανσβεστισμό, παρενδυσία φετιχιστικού τύπου) που συχνά συγχέονται.(2009)

Ζήλεια

Μία παρουσίαση σε επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενημέρωσή τους για τα επιστημονικά δεδομένα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την προέλευση της ζήλειας. (2009)