Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

 • 27-29/06 2022 Greek Association of Physiotherapists, invited as a speaker on “Pain during intercourse: Psychosexual management” (Greek) (Thessaloniki).
 • 18-20/06 2022 Portuguese Society for Sexual Medicine, invited as a speaker on “Using the internet for research in sexual medicine” and “Infidelity: implications for sexual medicine” (Evora, Portugal)
 • 13-15/ 05 2022 Polish Association for Cognitive and Behavioral Therapy, invited as a keynote speaker on “New patterns of sexual behavior: challenges for mental health professionals” and to run a workshop on “Cognitive Behavioral Therapy for the treatment of sexual dysfunctions” (Krakow).
 • 30/06-02/07 2022 European Federation of Sexology, invited as a speaker on “Online research in sexology” and to run a workshop on ‘Erectile dysfunction” (Aalborg).
 • 07-09/10 2021 Greek Urological Association, invited as a speaker on “Sexual Health and Sexual Counselling” (Greek) (Thessaloniki)
 • 11-12/06 2021 European Federation of Sexology (EFS), invited as a speaker on “EFS/ESSM Psycho-sexologist accreditation” (online).
 • 19-20/ 02 2020 European Society for Sexual Medicine (ESSM), invited as a speaker on “Sexual health, social media and the internet” and “The effect of pharmacotherapy for Premature ejaculation on the partner’s sexual satisfaction” (online).
 • 23-25/01 2020 European Society for sexual Medicine (ESSM), invited as a speaker on ‘Online intervention in sexual related issues”, also to run a workshop on “Management on men’s performance anxiety”, and a debate session “When sexual and relational problems coincide: what to treat first” (Prague).
 • 14-16/02 2019 European Society for Sexual Medicine (ESSM), invited as a speaker on “Hypoactive Sexual Desire Disorder by ISSWSH’, and ‘E-health and Sexual health’ and also to run a workshop on ‘Sexual dysfunction: The impact on partners” and to participate in a Swamp the expert session on ‘Management of difficult cases” (Ljubljana).
 • 22/11 2019 British Society for Sexual Medicine (BSSM), invited as a speaker on “E-sexual health” and “Infidelity: a neglected topic in sexual medicine” (Birmingham).
 • 09-12/05 2018 European Federation of Sexology, invited as a speaker for “Sexual Dysfunctions in Cardiovascular Conditions”, (Faro, Albufeira)
 • 28/02-03/03 2018 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as a speaker for a workshop “Step care approach for managing Premature Ejaculation” (Lisbon).
 • 24-28/ 03/2017 European Association of Urology Annual Congress, invited as a speaker for the round table presentation titled “Premature Ejaculation: always a couple issue” and ‘ Management of Premature ejaculation-Clinical Cases” (London).
 • 27-05/11/2017 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as a speaker for the round table presentation titled ‘Premature Ejaculation and Erectile Dysfunction: the chicken or the egg” and also invited to run a workshop title: ‘ Psychogenic Erectile dysfunction: important issues in clinical practice” (Nice).
 • 11/11/2017 TEDx UniversityOfMacedonia, “DIY your Sex life”, Thessaloniki, Greece (Φωτογραφίες, Συνέντευξη)
 • 25-28/05/2016 European Federation of Sexology (EFS) Congress, invited as a speaker for the master lecture titled "An integrative conceptual framework for the development of multi-level sexual health services" and for a round table presentation titled "Blindspots and challenges of every day clinical practice: The case of psychogenic erectile dysfunction", (Dubrovnik)
 • 26-27/02/2016 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Symposium: Practicing Sexual Medicine State of the Art, participated with 4 presentations: "Psyche and ED: backstage the couple's mind;  The complex MSD patient – ED, PE and beyond – serving the couple's needs; The ED/PE patient with unrevealed/disregarded psychological issues", (Porto)
 • 04-06/02/2016 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as aspeaker for the round table presentation titled "How to take the pain out of sex" and to hold a workshop titled "Difficult cases in psychogenic ED: from diagnosis to treatment", (Madrid)
 • 18-19/09/2015 Συνέδριο του τμήματος Ανδρολογίας της Πανελλήνιας Ουρολογικής Εταιρείας, παρουσίαση με τίτλο "Πρόωρη εκσπερμάτιση: Τι πραγματικά βοηθάει στη κλινική πράξη", (Ιωάννινα).
 • 27-28/02/2015 and 06-07/11/2015 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Symposium: Practicing Sexual Medicine State of the Art, participated with four lectures "ED-the psychologists’ perspective; the couple fed up with premature ejaculation; How to cope with physiological/pathological changes during the sex life of a long partnership? The woman‘s perspective; Hypersexuality – An evolving new problem in the WEB world", (Athens and Amsterdam)
 • 25-28/07/2015 World Association of Sexual Health 2015 Congress, invited for the ESSM round table presentation titled "The new we: sexuality of the partner of the cancer patient", (Singapore).
 • 20/06/2015 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, συμμετοχή ως συνδιδάσκουσα, (Ιωάννινα).
 • 5-8/06/2015 Italian Society of Andrology Annual Congress, presentation titled "The couple with ED- role play", (Napoli, Italy).
 • 15-18/06/2015 British Association of Urology Surgeons (BAUS) Annual Meeting, presentation titled "Current debates on female sexual functioning", (Manchester, UK)
 • 30/01-01/02-2015 2ο Διεπιστημονικό Πανελλήνιο Συνέδριο Σεξολογίας παρουσίαση με τίτλο "International Society on Brain and Behavior" παρουσίαση με τίτλο "Mοντέλα σεξουαλικής επιθυμίας" και "Στυτική δυσλειτoυργία- ένα δύσκολο περιστατικό", (Θεσσαλονίκη).
 • 07-09/11/2014 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας Andrology Update, παρουσίαση με τίτλο "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία", (Ηράκλειο).
 • 25-27/05/2014 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας για την διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, συμμετοχή με δύο ομιλίες: "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία" και "Σεξουαλική δραστηριότητα και γονιμότητα", (Καστοριά).
 • 29/01-1/02/2014 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as a speaker for the round table presentation titled "Premature ejaculation: what really works in clinical practice", (Istanbul)
 • 10-12/ 11/2013 Israeli Society for Sexual Medicine, presentation titled "Sexual Medicine: Novel Approaches in training and education", (Haifa, Israel).
 • 30/03/2013 Σεξουαλικές δυσλειτουργίες ανδρών και γυναικών από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, παρουσίαση με τίτλο "Οι επιπτώσεις της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας στο ζευγάρι: υπάρχει λύση;", (Θεσσαλονίκη).
 • 20-22/ 04/2012 12th Romanian Association of Sexual Medicine Meeting, presentation titled ‘The role of sexual desire in the female sexual response models and the definition of female hypoactive sexual desire disorder", (Bucharest, Romania).
 • 20-22/ 01/ 2012 Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχοθεραπείας, παρουσίαση με τίτλο " Ο ρόλος του οργασμού στα μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης των γυναικών: επιπτώσεις στη διάγνωση και θεραπεία", (Θεσσαλονίκη).
 • 25-27/ 11/ 2011 1o Διεπιστημονικό Πανελλήνιο Συνέδριο Σεξολογίας (International Society of Brain and Behavior) παρουσίαση με τίτλο "Ο ρόλος της σεξουαλική επιθυμίας των γυναικών στα μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης και τα διαγνωστικά κριτήρια", (Αθήνα).
 • 27-30/ 06/2010 3ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας, Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ), προσκεκλημένη ομιλήτρια με θέμα "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία", (Πορταριά).
 • 19/05/07 "Φαρμακολογική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS)", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσίαση με τίτλο "Ζώντας με LUTS, ακράτεια και Σεξουαλικά προβλήματα, αποτελέσματα από τη μελέτη HOPES", (Iωάννινα).
 • 21-23/09/07 World Congress on Men’s Health, presentation at round table titled "Are there crucial determinants of men’s health treatment seeking behavior?", (Vienna).