Επιστημονικές Επιτροπές

  • Πρόεδρος στην Επιτροπή Εξετάσεων για τον τίτλο "Ψυχοσεξολογίας" της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξολογίας (2013-σήμερα).
  • Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM) (2010-σήμερα).
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξολογίας (2015- σήμερα).
  • Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών, Επιτροπή αριθμός 3 με θέμα τη "Διαχείριση των Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών" (2015- σήμερα).
  • Μέλος του Φορέα Εκπαίδευσης της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM University) (2016- σήμερα).