Διακρίσεις και βιβλία

Διακρίσεις:

  1. Το 2013 της απενεμήθη honorary τίτλος "Fellow of the European Committee on Sexual Medicine" (honFECSM)
  2. Το 2014 της απενεμήθη βραβείο για τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής

Ηonorary τίτλος Fellow of the European Committee on Sexual Medicine (honFECSM)

Βιβλία:

  1. 100 Μικρές Σεξουαλικές Αλήθειες, Κυράνα Ε. Εκδόσεις Φυλάτος: Θεσσαλονίκη, 2016.
  2. The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology. Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H. Amsterdam: Medix, 2013.
  3. The ESSM Manual of Sexual Medicine. Reisman Y, Porst H, Lowenstein L, Tripodi F, Kirana P. Asterdam: Medix, 2012

The EFS and ESSM Syllabus of Clinical Sexology Kirana, Tripodi, Reisman, Porst, 2013