Διεθνείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Kirana PS, Sansone A, Gudelogu A, Sokolakis I. Web based research in sexual medicine: A Position Statement of the European Society for Sexual Medicine. Sexual Medicine; J. Sex Med. 2023 Jul;5 (11):3.
 2. Bitzer J, Kirana PS (2021) Female Sexual Dysfunctions. In Lew-Starovics, Giraldi, Kruger (Eds), Psychiatry and Sexual Medicine (pp. 109-134). Switzerland: Springer.
 3. Tripodi F., Kirana E., NIMBI F. M. (2019). Assessment dei disturbi sessuali: algoritmi e    strumenti psicodiagnostici. In Simonelli C., Fabrizi A., Rossi R., Tripodi F (Eds) Sessuologia clinica. Diagnosi, trattamento e linee guida internazionali, Franco Angeli Editore: Milano.
 4. Kirana PS, Gudeloglu A, Sansone A, Fode M, Reisman Y, Corona G, Burri A E-Sexual Health:   A Position Statement of the European Society for Sexual Medicine. .J Sex Med. 2020 Jul;17(7):1246-1253.
 5. Clayton A, Goldstein  I, Kim N, Althof S, Faubion S, Faught B, Parish S, Simon J, Vignozzi L, Christiansen K, Davis S, Freedman M, Kingsberg S, Kirana PS, Larkin L, McCabe M, Sadovsky R. The International Society for the Study of Women’s Sexual Health Process of Care for Management of Hypoactive Sexual Desire Disorder in Women . Mayo Clinic Proceedings. 2017; Mayo Clin Proc. 2018 Apr;93(4):467-487  Zachariou A, Filiponi M, Kirana PS. Translation and validation of the greek version of the female sexual function questionnaire. IJIR 2017; Jul;29(4):171-174.
 6. Ferenidou F, PS, Fokas K, D, Athanasiadis L. Sexual Response Models: Toward a More Flexible Pattern of Women’s Sexuality. J Sex Med. 2016 Sep;13(9):1369-76.
 7. D, Kirana PS, Banner L, Althof SE, Lonnee-Hoffmann RA, Dennerstein L, Rosen RC. Diagnosing Sexual Dysfunction in Men and Women: Sexual History Taking and the Role of Symptom Scales and Questionnaires. J Sex Med. 2016 Aug;13(8):1166-82.
 8. Tsimtsiou Z, Kirana PS, Hatzichristou D. Determinants of patients’ attitudes toward patient-centered care: a cross-sectional study in Greece. Patient Educ Couns. 2014; 97(3): 391-5
 9. Tsimtsiou Z, Kirana P, Hatzimouratidis K, Hatzichristou D. What is the profile of patients thinking of litigation? Results from the hospitalized and outpatients’ profile and expectations study. Hippokratia. 2014 Apr;18(2):139-43.
 10. Lowenstein L, Tripodi F, Reisman Y, Kirana PS, Simonelli C, Porst H. EFS/ESSM Certified Psychosexologist with Mark of Excellence. J Sex Med 2014; 11 (9): 2141-2.
 11. Simonelli C, Porst H, Sungur M, Reisman Y, Kirana PS, Lowenstein L, Tripodi F. Qualification en psycho-sexologie par l’EFS et l’ESSM : sous le sceau de l’excellence. Sexologies 2014; 23 (3): 91-92
 12. Evangelia N, Kirana PS, Chiu G, Link C, Rosen R, Hatzichristou D. Level of bother and treatment seeking predictors among male and female in patients with sexual problems: a hospital based study. J Sex Med 2010; 7 (2): 700-11.
 13. Kirana PS, Papaharitou S, Athanasiadis L, Nakopoulou E, Salpiggidis G, Moysidis K, Pipilaki C, Hatzimouratidis K, Tzotstzis V, Portseli A, Iraklidou M, Apostolidis A, Bekos A, Hatzichristou D. A Conceptual Framework for the Evolution of Sexual Medicine and a Model for the Development of Alternative Sexual Health Services: 10-Year Experience of the Center for Sexual and Reproductive Health. J Sex Med 2009; 6 (9): 2405-16.
 14. Kirana PS., Rosen R., McKinlay J., Hatzichristou D. Subjective well- being as a determinant of individuals’ response to symptoms: A bio-psychosocial perspective. Int J Clin Prac 2009; 63 (10): 1435-45.
 15. Apostolidis A, Kirana PS, Chiu G, Link C, Tsiouprou M, Hatzichristou D. Gender and age differences in the perception of bother and health care seeking for lower urinary tract symptoms: results from the hospitalised and outpatients’ profile and expectations study. Eur Urol. 2009 Dec; 56(6): 937-47.
 16. Papaharitou S, Nakopoulou E, Kirana P, Giaglis G, Moraitou M, Hatzichristou D. Factors associated with sexuality in later life: An exploratory study in a group of Greek married older adults. Arch Gerontol Geriatr. 2008; 46 (2): 191-201.
 17. Kirana PS, Nakopoulou E, Akrita I, Papaharitou S. Parents’ attitudes and health promoters’ views concerning adolescents’ sexual education. Sex Education 2007; 7(3):265-276.
 18. Tsimtsiou Z, Hatzimouratidis K, Nakopoulou E, Kirana P, Salpigidis G, Hatzichristou D. Predictors of physicians’ involvement in addressing sexual health issues. J Sex Med 2006; 3(4):583-8.
 19. Mallis D, Moisidis  K,  Kirana PS, Papaharitou S, Simos G, Hatzichristou DG. Moderate and severe erectile dysfunction equally affects life satisfaction. J. Sex. Med. 2006; 3(3): 442-9.
 20. Athanasiadis L, Papaharitou S, Salpiggidis G,Tsimtsiou Z,Nakopoulou E, Kirana PS, Moisidis K, Hatzichristou DG. Educating physicians to treat ED patients: development and evaluation of a course on communication and management strategies. J. Sex. Med. 2006; 3(1): 47-55.
 21. Papaharitou S, Nakopoulou E, Kirana PS, Athanasiadis L, Hatzichristou DG. Erectile dysfunction and premature ejaculation are the most frequently self reported sexual concerns: results from a telephone help- line. Eur Urol 2006; 49(3): 557-63.
 22. Papaharitou S, Nakopoulou E, Kirana PS, Iraklidou M,  Athanasiadis L, Hatzichristou DG. Women’s sexual concerns: data analysis from a help- line. J. Sex. Med. 2005; 2(5): 652-7.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Κυράνα, Π., Αθανασιάδης, Λ., Γουλής, Δ., Μπίλη, Ε., Παπασταμάτης, Κ., Ταρλατζής, Β., et al. (2009). Υποτονική Σεξουαλική επιθυμία στις γυναίκες: Θεραπευτικές προσεγγίσεις.  Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία, 21(4), 313-322.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Kirana P and Simonelli C. (2013) From Freud to PDE5i: the evolution of Psycho-sexual therapy. in  Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H (ed)  The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology (428-441). Amsterdam: Medix
 2. Kirana P (2013) Female Sexual Arousal Disorders. in  Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H (ed)  The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology (772-789). Amsterdam: Medix
 3. Kirana P (2013) Female Sexual Desire Disorders. in  Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H (ed)  The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology (746-771). Amsterdam: Medix
 4. Kirana P, Porst H (2013) Erectile Dysfunction. in  Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H (ed)  The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology (588-627). Amsterdam: Medix
 5. Porst H, Kirana P, (2013) Premature Ejaculation. in  Kirana P, Tripodi F, Reisman Y, Porst H (ed)  The EFS and ESSM Syllabus in Clinical Sexology (628-669). Amsterdam: Medix
 6. Kirana, P. S. (2012). Female Sexual Arousal Disorder. In H. Porst & Y. Reisman (Eds.), The ESSM Syllabus of Sexual Medicine (pp. 889-904). Amsterdam: Medix.
 7. Kirana, P. S. (2012). Sexual Desire Disorders in Women. In H. Porst & Y. Reisman (Eds.), The ESSM Syllabus of Sexual Medicine (pp. 905-922). Amsterdam: Medix.
 8. Kirana, P. S. (2012). Psychosexual Treatment Methods in Sexual Medicine. In H. Porst & Y. Reisman (Eds.), The ESSM Σyllabus of Sexual Medicine (pp. 313-326). Amsterdam: Medix.

Περισσότερα για μένα

mindmyerection

Ψυχογενής Στυτική Δυσλειτουργία

Μάθετε πώς να την διαχειριστείτε και πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας μέσα απο μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζείτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνεδρίες μας μέσω διαδικτύου. Οι συνεδρίες αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που γίνονται στο γραφείο μου.

Κλείστε
Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μέσω τηλεφώνου ή email.