Εποπτεία Επαγγελματιών Μέσω Skype

‘Ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μου είναι η παροχή εκπαίδευσης σε θέματα κλινικής σεξολογίας για επαγγελματίες υγείας (ψυχιάτρους, γυναικολόγους, ουρολόγους, παθολόγους, ψυχολόγους). Έχοντας συμμετάσχει, ως διδάσκουσα, σε δεκάδες σεμινάρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ως ενεργό μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής, έχω εργαστεί συστηματικά στην εκπαίδευση γιατρών και ψυχολόγων, διαφόρων ειδικοτήτων, από όλον τον κόσμο (Ευρώπη, Αμερική, Αραβικές χώρες), ώστε να αντιμετωπίζουν επαρκώς τα σεξουαλικά προβλήματα των ασθενών τους.

Κάθε επαγγελματίας, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, έχει τη δυνατότητα να κάνει συνεδρίες (μία ή περισσότερες, ανάλογα με τις ανάγκες του), ώστε να λάβει καθοδήγηση στη διαχείριση των περιστατικών, που απαιτούν δεξιότητες και γνώσεις κλινικής σεξολογίας. Ο σκοπός είναι να βοηθηθείτε, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα σεξουαλικά προβλήματα των ασθενών σας, ακόμη κι αν δεν έχετε ειδική εκπαίδευση στη σεξολογία.