Επιμορφωτικές Επισκέψεις

Ειδικά για πόλεις απομακρυσμένες από τη Θεσσαλονίκη ή για χώρες του εξωτερικού, μπορούμε να διοργανώσουμε επισκέψεις επιμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών (διάρκειας 3-7 ημερών), έχω τη δυνατότητα να σας παρέχω καθοδήγηση για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών, να κάνουμε μαζί στον χώρο σας συνεδρίες με τους ασθενείς σας, καθώς και να οργανώσουμε, αν το επιθυμείτε, ομιλίες ή σεμινάρια σε θέματα κλινικής σεξολογίας. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε μέσα σε λίγες μέρες ένα μεγάλο μέρος των αναγκών σας, ή των αναγκών μια ομάδας επιστημόνων ή ενός φορέα / τμήματος νοσοκομείου κλπ.