Στυτική δυσλειτουργία και κατάθλιψη

Τι σηματοδοτεί η κατάθλιψη στον άνδρα με στυτική δυσλειτουργία;

Έως σήμερα γνωρίζαμε ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι συχνά προάγγελος καρδιαγγειακών προβλημάτων. Τα δεδομένα υποστήριζαν πως περίπου ένας στους 4 άνδρες ηλικίας 40 έως 69 ετών με στυτική δυσλειτουργία θα παρουσιάσει καρδιαγγειακά προβλήματα σε διάστημα 12 χρόνων.

Ωστόσο, νέα δεδομένα δείχνουν την κατάθλιψη ως επιπρόσθετο παράγοντα επικινδυνότητας για καρδιαγγειακά προβλήματα. Πρόσφατη μελέτη (Bandini, 2010) έδειξε πως όταν ένας άνδρας με στυτική δυσλειτουργία πάσχει και από κατάθλιψη, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανίσει καρδιαγγειακά προβλήματα και να πεθάνει από αυτά.

Η μελέτη έγινε στην Ιταλία σε δείγμα 1.687 ανδρών που επισκέφτηκαν ιατρείο για τη σεξουαλική υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η κατάθλιψη αυξάνει την επικινδυνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων 4 χρόνια μετά, ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων παραγόντων επικινδυνότητας.

Πόσο συχνή είναι η κατάθλιψη στους ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία;

Η στυτική δυσλειτουργία σχετίζεται με την κατάθλιψη, αφού συχνά συνυπάρχουν. Η στενή σχέση των δύο έχει επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες. Περίπου ένας στους δύο ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία έχει συμπτώματα κατάθλιψης (Shabsigh, 1998).

Τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν τη σημασία του να αξιολογείται η ψυχική υγεία του ασθενούς με στυτική δυσλειτουργία όχι μόνο για την αποκατάσταση της σεξουαλικής του ζωής, αλλά και για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Φαίνεται για άλλη μια φορά πως τα σεξουαλικά προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη σεξουαλική λειτουργία του άνδρα, αλλά συνδέονται και με την ψυχική διάθεση και την καρδιαγγειακή υγεία του. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να αναζητά κανείς εγκαίρως βοήθεια για τη στυτική δυσλειτουργία.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα "ΤΑ ΝΕΑonline ΥΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ & ΖΩΗ" στις 17-3-2011.


Διαβάστε επίσης