Η χρήση φαρμάκων για τη στύση χωρίς ιατρικό λόγο

Τα φάρμακα για τη στύση χρησιμοποιούνται από σεξουαλικά υγιείς άνδρες;

Τα φάρμακα που διευκολύνουν τη στύση, οι γνωστοί αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης, χρησιμοποιούνται ευρέως από το 1998 για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Τα φάρμακα αυτά προορίζονται κυρίως για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας αγγειακής αιτιολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται και στη θεραπεία της ψυχογενούς στυτικής δυσλειτουργίας σε συνδυασμό με ψυχοσεξουαλική θεραπεία.

Ωστόσο, πολλοί τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο ενός lifestyle, δηλαδή για λόγους επιδόσεων και μόνο, χωρίς να έχουν κάποια ιατρική ένδειξη. Η κατάχρηση φαρμάκων για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας από άνδρες χωρίς πρόβλημα στύσης, αυξάνεται όλο και περισσότερο. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι 4%-15% των νέων ανδρών έχει χρησιμοποιήσει χωρίς ένδειξη τα φάρμακα αυτά.

Ποιες είναι οι συνέπειες της χρήσης των φαρμάκων για τη στύση ως lifestyle;

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μελέτης (Harte & Meston, 2012) σε 1.207 νέους άνδρες με μέση ηλικία 22 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξανόταν η χωρίς ένδειξη χρήση των φαρμάκων, τόσο μειωνόταν η εμπιστοσύνη του άνδρα στην ικανότητά του να δημιουργήσει και να διατηρήσει ικανοποιητική στύση. Επιπλέον, όσο μειωνόταν η εμπιστοσύνη στη στύση τόσο επηρεαζόταν αρνητικά η λειτουργία της στύσης. Φάνηκε δηλαδή ότι η χρήση φαρμάκων χωρίς ένδειξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ψυχογενούς στυτικής δυσλειτουργίας, διότι ο άνδρας πιστεύει όλο και λιγότερο στην ικανότητά του να έχει επαρκή στύση χωρίς φαρμακευτική βοήθεια.

Η μελέτη αυτή δείχνει πως η αλόγιστη χρήση των φαρμάκων μπορεί να έχει ψυχολογικές συνέπειες που εμποδίζουν την ικανοποιητική σεξουαλική λειτουργία.

Όταν ένας άνδρας ανησυχεί για τη σεξουαλική του λειτουργία και επίδοση, ακόμη και αν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στυτική δυσλειτουργία, μπορεί να απευθυνθεί στους ειδικούς, όχι μόνο για να τον συμβουλέψουν για την ορθή χρήση των φαρμάκων, αλλά και για να μάθει τρόπους να ελέγχει ο ίδιος την διέγερσή του.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα "ΤΑ ΝΕΑonline ΥΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ & ΖΩΗ" στις 19-7-2012.


Διαβάστε επίσης