Πώς επηρεάζει το εργασιακό στρες τη σεξουαλική ζωή

Πώς επηρεάζει το εργασιακό στρες τη σεξουαλική ζωή

Πώς επηρεάζει το επαγγελματικό άγχος τη σεξουαλική ζωή;

Ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το άγχος για θέματα επαγγελματικά επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή, είναι λίγα τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα.

Δεδομένα από τη Νορβηγία, την Κροατία και την Πορτογαλία μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύνδεση των δύο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες δήλωσαν λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική τους ζωή, συγκριτικά με τους άνδρες που δεν είχαν σημαντικές επαγγελματικές ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες είχαν σχεδόν τη διπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ένα ή περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Επιπλέον, οι ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν τον μηχανισμό που κάνει τις επαγγελματικές ανησυχίες να επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή. Φάνηκε ότι η σχέση των δύο οφείλεται στο γενικό άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Με άλλα λόγια, οι επαγγελματικές ανησυχίες επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή όταν ο άνδρας έχει γενικά επιβαρημένη ψυχική διάθεση.

Ποιοι παράγοντες προστατεύουν τη σεξουαλική ζωή από τις αρνητικές επιδράσεις του επαγγελματικού άγχους;

Η μελέτη εντόπισε παράγοντες που μείωναν την πιθανότητα αναφοράς σεξουαλικών προβλημάτων ακόμη και όταν υπήρχαν επαγγελματικές ανησυχίες. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η συναισθηματική εγγύτητα με τη σύντροφο, το να έχουν παιδιά, καθώς και το υψηλό εισόδημα.

Τα αποτελέσματα αυτά δε διέφεραν σύμφωνα με το κοινωνικό ή πολιτισμικό περιβάλλον. Η παραπάνω μελέτη δείχνει πως η σεξουαλική ζωή των ανδρών μπορεί να πληγεί από τις επαγγελματικές ανησυχίες, αλλά οι συντροφικές και γονεϊκές σχέσεις έχουν προστατευτικό ρόλο.

Stulhofer A, Traeen B, Carvalheira A (2013) Job-related strain and sexual health difficulties among heterosexual men from three European countries: the role of culture and emotional support. J Sex Med 10:747-756.

mindmyerection

Ψυχογενής Στυτική Δυσλειτουργία

Μάθετε πώς να την διαχειριστείτε και πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας μέσα απο μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζείτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνεδρίες μας μέσω διαδικτύου. Οι συνεδρίες αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που γίνονται στο γραφείο μου.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ

Κλείστε
Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μέσω τηλεφώνου ή email.