Δέκα άγνωστα δεδομένα για το σεξ

Οι απόψεις μας για τη σεξουαλική συμπεριφορά των άλλων

Τι διαφορές έχει η σεξουαλική μας συμπεριφορά από τις αντιλήψεις που έχουμε για εκείνη των άλλων;

Συχνά υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη δική μας σεξουαλική συμπεριφορά και σε αυτό που πιστεύουμε ότι κάνουν οι άλλοι στη σεξουαλική τους ζωή. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη, που ως στόχο είχε να διερευνήσει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι σεξουαλικά και σε αυτό που πιστεύουν ότι κάνει ο μέσος άνθρωπος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους λιγότερο ενεργό σεξουαλικά σε σύγκριση με τη μέση γυναίκα και τον μέσο άνδρα αντίστοιχα. Για τις περισσότερες σεξουαλικές συμπεριφορές πίστευαν πως οι άλλοι άνθρωποι τις υιοθετούν περισσότερο συχνά από τους ίδιους.

Για κάποιες σεξουαλικές πρακτικές (π.χ. τηλεφωνικό/ διαδικτυακό σεξ, πρωκτικό σεξ, σεξ με δύο παρτενέρ ταυτόχρονα), η πλειοψηφία δήλωσε ότι ποτέ δεν τις έχει δοκιμάσει. Ωστόσο, πίστευαν ότι ο μέσος άνθρωπος υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές αρκετά συχνά. Για συμπεριφορές όπως το να επισκέπτονται πορνογραφικές ιστοσελίδες και να αυτοϊκανοποιούνται, η πλειοψηφία δήλωσε ότι το κάνει λιγότερο συχνά από τους άλλους ανθρώπους.

Τι συνέπειες έχει το χάσμα ανάμεσα στη δική μας συμπεριφορά και σε αυτή που πιστεύουμε ότι έχουν οι άλλοι;

Η παραπάνω μελέτη δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν τη συχνότητα και το εύρος των σεξουαλικών πρακτικών των συνανθρώπων τους. Το χάσμα αυτό, που πιθανόν οφείλεται στους κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις για τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα, συχνά έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Χαμηλότερη ικανοποίηση από την προσωπική σεξουαλική ζωή και μεγαλύτερο σεξουαλικό άγχος είναι κάποιες από τις αρνητικές συνέπειες που έχουν καταγραφεί. Η προσπάθεια να προσαρμόσει κανείς τη προσωπική του σεξουαλική συμπεριφορά σε αυτό που πιστεύει ότι κάνουν οι άλλοι, και όχι στις προσωπικές ανάγκες, συνήθως δημιουργεί προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Pariera K (2013) Misperceived Social Norms about Taboo Sexual Behaviors. Electronic Journal of Human Sexuality 16.

mindmyerection

Ψυχογενής Στυτική Δυσλειτουργία

Μάθετε πώς να την διαχειριστείτε και πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας μέσα απο μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζείτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνεδρίες μας μέσω διαδικτύου. Οι συνεδρίες αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που γίνονται στο γραφείο μου.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ

Κλείστε
Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μέσω τηλεφώνου ή email.