Ζευγάρι

Γιατί είναι σημαντικά τα προκαταρκτικά στο σεξ

Γιατί είναι σημαντικά τα προκαταρκτικά;

Εδώ και χρόνια οι σεξολόγοι υποστηρίζουν ότι τα προκαταρκτικά είναι αναγκαία για να δημιουργηθεί διέγερση τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα. Ο ρόλος των προκαταρκτικών είναι σημαντικός για βιολογικούς και ψυχολογικούς λόγους.

Οι βιολογικοί λόγοι είναι ότι διευκολύνουν τη διέγερση (δηλαδή, στον άνδρα τη στύση και στη γυναίκα τη διαστολή και ύγρανση του κόλπου). Οι ψυχολογικοί λόγοι είναι ότι αυξάνουν τη συναισθηματική εγγύτητα και μειώνουν τις αναστολές ώστε να μπορέσει το ζευγάρι να απολαύσει το σεξ.

Ωστόσο, λίγες ερευνητικές μελέτες έχουν διερευνήσει τη σημαντικότητα των προκαταρκτικών.

Μία από αυτές, σε γυναίκες, έδειξε ότι τα περιορισμένα προκαταρκτικά αύξαναν τη πιθανότητα να αναφέρουν σεξουαλικά προβλήματα και δυσαρέσκεια από τη σεξουαλική τους ζωή. Επιπλέον, περίπου οι μισές από τις γυναίκες με σεξουαλική δυσλειτουργία, επιθυμούσαν περισσότερα προκαταρκτικά.

Σε ένα άλλο δείγμα 2.360 γυναικών, φάνηκε ότι η διάρκεια της διείσδυσης και όχι η διάρκεια των προκαταρκτικών αύξανε τη πιθανότητα οργασμού (Weiss, 2009).

Πόσο χρόνο χρειάζεται να διαρκούν τα προκαταρκτικά;

Μία μελέτη σε άνδρες και γυναίκες έδειξε ότι ο χρόνος που χρειάζεται να διαρκούν τα προκαταρκτικά, ώστε να διεγερθεί ένας άνδρας ή μια γυναίκα, είναι περίπου 10 λεπτά.

Ωστόσο, η μελέτη αυτή αναφέρονταν μόνο στον χρόνο που χρειάζεται για να διεγερθεί κάποιος σωματικά και όχι στον χρόνο που χρειάζεται για να διεγερθεί εγκεφαλικά.

Επιπλέον, ενώ τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα δύο φύλα δε διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την επιθυμητή διάρκεια προκαταρκτικών, οι γυναίκες συχνά υποτιμούν το χρόνο προκαταρκτικών που θέλουν οι σύντροφοί τους (Miller, 2004).

Ωστόσο, επειδή δε γίνονται όλες οι σεξουαλικές επαφές στις ίδιες συνθήκες, ούτε οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι πάντα οι ίδιες, είναι σημαντικό για το ζευγάρι να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζει τις σεξουαλικές του πρακτικές στις εκάστοτε προσωπικές τους επιθυμίες.

Weiss P, Brody S (2009) Women’s partnered orgasm consistency is associated with greater duration of penile-vaginal intercourse but not of foreplay. J Sex Med 6:135-141.

Kukkonen TM, Binik YM, Amsel R et al. (2007) Thermography as a physiological measure of sexual arousal in both men and women. J Sex Med 4:93-105.

Miller SA, Byers ES (2004) Actual and desired duration of foreplay and intercourse: discordance and misperceptions within heterosexual couples. J Sex Res 41:301-309.

mindmyerection

Ψυχογενής Στυτική Δυσλειτουργία

Μάθετε πώς να την διαχειριστείτε και πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας μέσα απο μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο.

Διαδικτυακές Συνεδρίες

Ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζείτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνεδρίες μας μέσω διαδικτύου. Οι συνεδρίες αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που γίνονται στο γραφείο μου.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ

Κλείστε
Ραντεβού

Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μέσω τηλεφώνου ή email.