Εμπιστευτικότητα Και Απόρρητο

Ως ψυχολόγος, έχω την υποχρέωση να τηρώ το απόρρητο του κάθε ατόμου που θα δεχτεί τις υπηρεσίες μου. Αυτό ισχύει είτε κάνουμε ατομικές συνεδρίες, είτε κάνουμε συνεδρίες ζεύγους, είτε επικοινωνήσουμε μέσω email. Σε καμία περίπτωση το όνομά σας και τα όσα θα μοιραστείτε μαζί μου δε θα κοινοποιηθούν προς τρίτους που δεν συμμετέχουν στη θεραπεία. Κάποια πληροφορία που δε θα θέλατε να αποκαλυφθεί στον / στη σύντροφό σας, ακόμη και όταν συμμετέχει στη θεραπεία, θα παραμείνει εμπιστευτική.

Επιπλέον, για λόγους διακριτικότητας, οποιαδήποτε τηλεφωνική μας επικοινωνία γίνεται με δική σας πρωτοβουλία, εκτός κι αν κρίνω ότι πρόκειται για κάτι επείγον (π.χ. έκτακτη ακύρωση ραντεβού).
Επιπλέον, ο χώρος είναι διαμορφωμένος έτσι, ώστε να αποφεύγεται η επαφή σας με άλλους ασθενείς που με επισκέπτονται.