Απώλεια ή χωρισμός

Η απώλεια του / της συντρόφου ή ο χωρισμός είναι συνήθως μια τραυματική εμπειρία. Το πένθος ή η στεναχώρια είναι μια φυσιολογική κατάσταση που ακολουθεί την απώλεια ή τον χωρισμό. Ωστόσο είναι μια επώδυνη φάση κατά την οποία κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη, ώστε να περάσουν μέσα από αυτή την εμπειρία και στη συνέχεια να προχωρήσουν στις επόμενες φάσεις της ζωής τους.