Μειωμένη Σεξουαλική Επιθυμία

Σήμερα γνωρίζουμε πως τα προβλήματα της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας είναι τα πιο συχνά σεξουαλικά προβλήματα των γυναικών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα σχετίζεται με: 


  • Τη δυσαρέσκεια από τη σχέση του ζευγαριού.

  • Τη γενικότερη ψυχική διάθεσή της.
  • Την κούραση και την έλλειψη επαρκούς ύπνου.

  • Την ακαταλληλότητα των σεξουαλικών ερεθισμάτων.

Όταν η μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας της γυναίκας δημιουργεί δυσαρέσκεια, είναι απαραίτητο αυτή να αντιμετωπίζεται συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις σεξουαλικές παραμέτρους, αλλά και τον κοινωνικό της ρόλο, την ψυχική της διάθεση και σίγουρα τη σχέση της.