Προσκεκλημένη Ομιλήτρια

 • 11/11/2017 TEDx UniversityOfMacedonia, “DIY your Sex life”, Thessaloniki, Greece (Φωτογραφίες, Συνέντευξη)
 • 25-28/05/2016 European Federation of Sexology (EFS) Congress, invited as a speaker for the master lecture titled "An integrative conceptual framework for the development of multi-level sexual health services" and for a round table presentation titled "Blindspots and challenges of every day clinical practice: The case of psychogenic erectile dysfunction", (Dubrovnik)
 • 26-27/02/2016 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Symposium: Practicing Sexual Medicine State of the Art, participated with 4 presentations: "Psyche and ED: backstage the couple's mind;  The complex MSD patient – ED, PE and beyond – serving the couple's needs; The ED/PE patient with unrevealed/disregarded psychological issues", (Porto)
 • 04-06/02/2016 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as aspeaker for the round table presentation titled "How to take the pain out of sex" and to hold a workshop titled "Difficult cases in psychogenic ED: from diagnosis to treatment", (Madrid)
 • 18-19/09/2015 Συνέδριο του τμήματος Ανδρολογίας της Πανελλήνιας Ουρολογικής Εταιρείας, παρουσίαση με τίτλο "Πρόωρη εκσπερμάτιση: Τι πραγματικά βοηθάει στη κλινική πράξη", (Ιωάννινα).
 • 27-28/02/2015 and 06-07/11/2015 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Symposium: Practicing Sexual Medicine State of the Art, participated with four lectures "ED-the psychologists’ perspective; the couple fed up with premature ejaculation; How to cope with physiological/pathological changes during the sex life of a long partnership? The woman‘s perspective; Hypersexuality – An evolving new problem in the WEB world", (Athens and Amsterdam)
 • 25-28/07/2015 World Association of Sexual Health 2015 Congress, invited for the ESSM round table presentation titled "The new we: sexuality of the partner of the cancer patient", (Singapore).
 • 20/06/2015 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας για τη διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, συμμετοχή ως συνδιδάσκουσα, (Ιωάννινα).
 • 5-8/06/2015 Italian Society of Andrology Annual Congress, presentation titled "The couple with ED- role play", (Napoli, Italy).
 • 15-18/06/2015 British Association of Urology Surgeons (BAUS) Annual Meeting, presentation titled "Current debates on female sexual functioning", (Manchester, UK)
 • 30/01-01/02-2015 2ο Διεπιστημονικό Πανελλήνιο Συνέδριο Σεξολογίας παρουσίαση με τίτλο "International Society on Brain and Behavior" παρουσίαση με τίτλο "Mοντέλα σεξουαλικής επιθυμίας" και "Στυτική δυσλειτoυργία- ένα δύσκολο περιστατικό", (Θεσσαλονίκη).
 • 07-09/11/2014 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας Andrology Update, παρουσίαση με τίτλο "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία", (Ηράκλειο).
 • 25-27/05/2014 Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ) Σεμινάριο σε επαγγελματίες υγείας για την διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας, συμμετοχή με δύο ομιλίες: "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία" και "Σεξουαλική δραστηριότητα και γονιμότητα", (Καστοριά).
 • 29/01-1/02/2014 European Society for Sexual Medicine (ESSM) Congress, invited as a speaker for the round table presentation titled "Premature ejaculation: what really works in clinical practice", (Istanbul)
 • 10-12/ 11/2013 Israeli Society for Sexual Medicine, presentation titled "Sexual Medicine: Novel Approaches in training and education", (Haifa, Israel).
 • 30/03/2013 Σεξουαλικές δυσλειτουργίες ανδρών και γυναικών από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, παρουσίαση με τίτλο "Οι επιπτώσεις της μειωμένης σεξουαλικής επιθυμίας στο ζευγάρι: υπάρχει λύση;", (Θεσσαλονίκη).
 • 20-22/ 04/2012 12th Romanian Association of Sexual Medicine Meeting, presentation titled ‘The role of sexual desire in the female sexual response models and the definition of female hypoactive sexual desire disorder", (Bucharest, Romania).
 • 20-22/ 01/ 2012 Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχοθεραπείας, παρουσίαση με τίτλο " Ο ρόλος του οργασμού στα μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης των γυναικών: επιπτώσεις στη διάγνωση και θεραπεία", (Θεσσαλονίκη).
 • 25-27/ 11/ 2011 1o Διεπιστημονικό Πανελλήνιο Συνέδριο Σεξολογίας (International Society of Brain and Behavior) παρουσίαση με τίτλο "Ο ρόλος της σεξουαλική επιθυμίας των γυναικών στα μοντέλα σεξουαλικής ανταπόκρισης και τα διαγνωστικά κριτήρια", (Αθήνα).
 • 27-30/ 06/2010 3ο Διαδραστικό Σχολείο Ουρολογίας, Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ), προσκεκλημένη ομιλήτρια με θέμα "Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία", (Πορταριά).
 • 19/05/07 "Φαρμακολογική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS)", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσίαση με τίτλο "Ζώντας με LUTS, ακράτεια και Σεξουαλικά προβλήματα, αποτελέσματα από τη μελέτη HOPES", (Iωάννινα).
 • 21-23/09/07 World Congress on Men’s Health, presentation at round table titled "Are there crucial determinants of men’s health treatment seeking behavior?", (Vienna).