Σχετίζονται κατάθλιψη και σεξουαλικές δυσλειτουργίες;

Η κατάθλιψη είναι αίτιο ή αποτέλεσμα των σεξουαλικών δυσλειτουργιών;

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη (Atlantis, 2012) που είχε σκοπό να διαπιστώσει αν η κατάθλιψη οδηγεί στην εμφάνιση σεξουαλικών δυσλειτουργιών ή αν αντίθετα οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες επιφέρουν κατάθλιψη.

Η συγκεκριμένη μελέτη συνέλεξε και ανέλυσε τα αποτελέσματα όλων των σχετικών μελετών που έχουν υλοποιηθεί έως το 2011. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κάποιος που πάσχει από κατάθλιψη έχει τις διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσει σεξουαλικό πρόβλημα, συγκριτικά με το να μην εμφανίσει.

Επιπλέον, κάποιος με σεξουαλική δυσλειτουργία έχει δυόμισι φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει κατάθλιψη, συγκριτικά με το να μην εμφανίσει. Κατά συνέπεια, τα δύο αυτά προβλήματα είναι ιδιαίτερα πιθανό να εμφανίζονται μαζί. Οι πιθανοί μηχανισμοί που συνδέουν τις δύο καταστάσεις είναι πολλοί.

Τι μπορεί να κάνει κάποιος που υποφέρει και από κατάθλιψη και από σεξουαλική δυσλειτουργία;

Στην περίπτωση που κάποιος πάσχει από κλινική κατάθλιψη είναι πολύ πιθανό η φύση της πάθησης να μειώσει σημαντικά τη σεξουαλική επιθυμία. Επιπλέον, τα αντικαταθλιπτικά ενδέχεται να προκαλέσουν όχι μόνο μείωση επιθυμίας, αλλά και προβλήματα στη στύση ή δυσκολία στην εκσπερμάτιση.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του για πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να τροποποιήσουν την αντικαταθλιπτική αγωγή, αλλά και για τεχνικές με τις οποίες μπορούν να αυξήσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση.

Στην περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία, εξαιτίας της οποίας έχουν εμφανιστεί συμπτώματα κατάθλιψης, είναι αναγκαίο να αναζητήσει θεραπεία για το σεξουαλικό πρόβλημα. Η αντιμετώπιση του σεξουαλικού προβλήματος είναι πολύ πιθανό να εξαλείψει τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Σήμερα, που τα περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα αντιμετωπίζονται επιτυχώς, είναι αναγκαίο να αναζητά κανείς θεραπεία το συντομότερο δυνατό, ώστε να μη συντηρείται ο φαύλος κύκλος κατά τον οποίο το σεξουαλικό πρόβλημα δημιουργεί κατάθλιψη και με τη σειρά της η κατάθλιψη συντηρεί και ενθαρρύνει το σεξουαλικό πρόβλημα.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα "ΤΑ ΝΕΑonline ΥΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ & ΖΩΗ" στις 30-8-2012.


Διαβάστε επίσης