Οι τέσσερις κατηγορίες της γρήγορης εκσπερμάτισης

Τι είναι η γρήγορη εκσπερμάτιση και σε τι διαφέρει από την πρόωρη;

Η πρόωρη εκσπερμάτιση χαρακτηρίζεται από σεξουαλικές επαφές κατά τις οποίες ο άνδρας εκσπερματίζει πριν από τη διείσδυση ή σε λιγότερο από 1 έως 1,5 λεπτό ύστερα από τη διείσδυση στον κόλπο.

Επειδή, ωστόσο, αρκετοί άνδρες παραπονούνται και αναζητούν θεραπεία για γρήγορη εκσπερμάτιση παρότι εκσπερματίζουν σε φυσιολογικούς χρόνους, πρόσφατα προτάθηκε η ταξινόμηση των ανδρών σύμφωνα με τέσσερις κατηγορίες:

 • Πρωτογενής πρόωρη εκσπερμάτιση
  το πρόβλημα υπάρχει από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής του άνδρα.
 • Επίκτητη πρόωρη εκσπερμάτιση
  το πρόβλημα εμφανίστηκε στην πορεία της σεξουαλικής ζωής.
 • Φυσιολογικά διακυμαινόμενη γρήγορη εκσπερμάτιση
  μπορεί να εκσπερματίσει ο άνδρας ταχύτερα π.χ. ύστερα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας σεξουαλικών επαφών ή υπό βιαστικές συνθήκες ή στην έναρξη των σχέσεων κ.λπ.
 • Δυσλειτουργία εκσπερμάτισης που μοιάζει με πρόωρη
  ενώ ο χρόνος για την εκσπερμάτιση βρίσκεται στα φυσιολογικά πλαίσια, ο άνδρας αισθάνεται δυσφορία και ανησυχία.

Σε μια νέα μελέτη (Gao, 2014) στην οποία συμμετείχαν 4.000 εθελοντές, φάνηκε ότι απ’ όσους είχαν ή πίστευαν ότι έχουν πρόωρη ή γρήγορη εκσπερμάτιση το 12,34% είχε πρωτογενή πρόωρη εκσπερμάτιση, το 18,77% επίκτητη, το 44% φυσιολογικά διακυμαινόμενη γρήγορη εκσπερμάτιση και το 24,81% δυσλειτουργία εκσπερμάτισης που μοιάζει με πρόωρη.

Φάνηκε, δηλαδή, ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις άνδρες ενώ διατηρεί τη λειτουργία της εκσπερμάτισης σε φυσιολογικά επίπεδα, αισθάνεται ότι έχει πρόβλημα και δυσφορεί.

Ποιες από τις κατηγορίες της γρήγορης εκσπερμάτισης προκαλούν μεγαλύτερη δυσφορία;

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άνδρες με γρήγορη εκσπερμάτιση (συμπεριλάμβανε όλους τους τύπους) είχαν γενικώς χειρότερη λειτουργία της στύσης και υψηλότερο άγχος και συμπτώματα κατάθλιψης συγκριτικά με τους άνδρες που δεν ανέφεραν πρόβλημα εκσπερμάτισης. Ωστόσο, συγκρίνοντας τους τέσσερις τύπους της γρήγορης εκσπερμάτισης μεταξύ τους, η ομάδα των ανδρών με επίκτητη γρήγορη εκσπερμάτιση ανέφερε μεγαλύτερου βαθμού πρόβλημα στύσης, άγχους και κατάθλιψης.Η μελέτη αυτή μας δείχνει ότι ανεξάρτητα από τον αντικειμενικό χρόνο εκσπερμάτισης, πολλοί άνδρες ανησυχούν και νιώθουν δυσαρεστημένοι από τη σεξουαλική τους λειτουργία. Επιπλέον, το άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήματα στύσης συνδέονται στενά με όλους τους τύπους γρήγορης εκσπερμάτισης, περισσότερο όμως με τον επίκτητο τύπο. Το σημαντικό είναι, ωστόσο, πως τα προβλήματα στύσης, άγχους και κατάθλιψης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του προβλήματος εκσπερμάτισης.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα "ΤΑ ΝΕΑonline ΥΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ & ΖΩΗ" στις 5-6-2014.


Διαβάστε επίσης