Ο ρόλος της συντρόφου στη γρήγορη εκσπερμάτιση

Τι σημαίνει η γρήγορη εκσπερμάτιση για τον άνδρα και για τη σύντροφό του;

Η επίδραση της γρήγορης εκσπερμάτισης στο ζευγάρι έχει μελετηθεί αρκετά κατά τα τελευταία χρόνια. Μια πρόσφατη ανασκόπηση μας συνοψίζει τα δεδομένα (Graziottin, 2011). Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο ότι το θέμα του «ελέγχου» της εκσπερμάτισης είναι σημαντικό και για τον άνδρα με γρήγορη εκσπερμάτιση αλλά και για τη σύντροφό του.Και για τους δύο, η έλλειψη ελέγχου της εκσπερμάτισης οδηγεί σε δυσαρέσκεια, στο αίσθημα ότι κάτι λείπει από τη σχέση και σε μειωμένη εγγύτητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Επίσης, όσο το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται δημιουργείται αυξημένη ευερεθιστότητα, αυξάνονται τα διαπροσωπικά προβλήματα και μεγαλώνει η συναισθηματική απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι.

Σχετίζεται η γρήγορη εκσπερμάτιση με την ύπαρξη σεξουαλικής δυσλειτουργίας στη γυναίκα;

Γνωρίζουμε πια πως οι γυναίκες των ανδρών με γρήγορη εκσπερμάτιση έχουν μεγάλη πιθανότητα να έχουν και οι ίδιες κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, πολλές μελέτες (Escajadillo-Vargas, 2011, Shaeer, 2012) έχουν δείξει ότι η γρήγορη εκσπερμάτιση είναι πολύ πιθανό να συνυπάρχει με κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα, όπως διαταραχή οργασμού και διέγερσης.
Ωστόσο, η γρήγορη εκσπερμάτιση μπορεί να έχει προκαλέσει τη δυσλειτουργία της γυναίκας, αλλά ενδέχεται να συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή η τελευταία να έχει προκληθεί από κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία στη γυναίκα, που αγχώνει τον άνδρα. Τα παραπάνω δεδομένα τονίζουν την ανάγκη για την κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση της γρήγορης εκσπερμάτισης, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή του ζευγαριού στη θεραπεία. Ανεξάρτητα από το αν η σύντροφος συνέβαλε στη δημιουργία του προβλήματος της γρήγορης εκσπερμάτισης ή όχι, το σημαντικό είναι ότι η αλληλεπίδραση του ζευγαριού μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ή στη θεραπεία του προβλήματος. Σήμερα υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης ώστε όχι μόνο να αυξηθεί ο έλεγχος στην εκσπερμάτιση, αλλά να αυξηθεί και η εγγύτητα του ζευγαριού.

Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα "ΤΑ ΝΕΑonline ΥΓΕΙΑ, ΔΡΑΣΗ & ΖΩΗ" στις 27-9-2012.


Διαβάστε επίσης